Now showing items 331-350 of 617

  • Kraften bak viljestyrke - Mobilisering av viljestyrke for å ta lederskap 

   Haugen, Camilla; Ledsaak, Tina; Gjestad, Rikke Carlsen (Bachelor thesis, 2014-01-06)
   Dagens samfunn er i stadig utvikling og globaliseringen fører til et tøffere marked for selskapene. Dette fører til at lederyrket blir svært krevende, og spriket mellom gode og dårlige ledere blir mer synlig. Hva er det ...
  • Kreativitet gjennom de siste 50 årene 

   Løvseth, Marthe; Lien, Elin Madelene; Lindberg, Sophie (Bachelor thesis, 2014-01-06)
   Bacheloroppgaven du nå har foran deg handler om kreativitet, mer spesifikt om kreativitet gjennom de siste 50 årene. Vi synes det er spennende å undersøke hva som ligger til grunn for dette temaet og dets betydning for ...
  • Krisehåndtering og omdømme. 

   Kvalsund, Lise-Mari Soria; Kvifte, Nicoline (Bachelor thesis, 2014-10-15)
   Denne oppgaven omhandler hvordan organisasjoner håndterer en krise både før, under og etter en krise har oppstått. Vi ønsker å avdekke hvilke effekter krisehåndtering har på en organisasjons sitt omdømme, samt om ...
  • Krisekommunikasjon i teori og praksis 

   Finitsi, Eva; Larsen, Silje; Dahler, Nina (Bachelor thesis, 2012-11-28)
  • Kultur og identitet i merkevarer - Freia Melkesjokolade, et stort stykke Norge. 

   Malmli, Patrick; Kleven, Line Svea; Murberg, Marthe (Bachelor thesis, 2014-01-06)
   Som markedsføringsstudenter fremstår det som interessant for oss å få en dypere forståelse samt innsikt i hva som gjør et merke mer populært enn et annet. Merkeverdi og merkevarebygging er viktig for å kunne henge med i ...
  • Kundelojalitet i bilbransjen 

   Christensen, Emil; Skar, Jonas (Bachelor thesis, 2021)
   Hensikten med denne utredningen er å avdekke hvilke faktorer som er avgjørende for å skape lojale kundeforhold i bilbransjen, samt vurdere hvorvidt disse faktorene kan anvendes ved bruk av lojalitetsprogrammer. Det ønskes ...
  • Kundenærhet som verktøy for samskaping av verdi. 

   Husby, Madeleine; Fylling, Katrine (Master thesis, 2014-10-01)
   Oppgaven tar for seg temaet verdiskapning og samskaping av verdi innenfor markedsføringsfaget. På tross av omfattende litteratur om emnet, er det liten konsensus om hva begrepene innebærer. Tradisjonelt sett har en tatt ...
  • Kundeverdiers paradoks : disruptiv innovasjon 

   Skarbøvig, Idunn Aga Ulvestad; Skøien, Camilla; Sletten, Emely Elisabeth Remme (Bachelor thesis, 2016-11-15)
   Det finnes bedrifter som gjør alt riktig og etter boka, som innehar et sterkt konkurranseinstinkt, som nøye hører etter betydelige kunders ønsker og som investerer i nye teknologier – likevel feiler de. Hvorfor? Fordi ...
  • Kunnskapens effekt: En undersøkelse av hvordan kunnskap om symbolske merkevarer påvirker vår oppfattelse av andre 

   Falk, Malin Emilia; Løken, Tiril Leona Fofana (Bachelor thesis, 2016-11-15)
   Store deler av forskningen innenfor markedsføring er rettet mot hvordan vi oppfatter oss selv og hvem vi sammen med produkter vi kjøper, er. I denne oppgaven undersøkes det hvordan individer oppfatter andre basert på ...
  • Kunstig intelligens og gode kundeopplevelser innen privat skadeforsikring i Norge 

   Flor, Emilia; Normand, William; Hagström, Dennis Lars William (Bachelor thesis, 2021)
   I arbeidet med bacheloroppgaven har vi dykket ned i temaet kunstig intelligens, store data og gode kundeopplevelser i privat skadeforsikring i Norge. Oppgaven svarer på følgende problemstilling: Hvordan kan kunstig ...
  • Kvikk Lunsj- nordmenns turkamerat i 75 år 

   Svendsen, Maja Krogh; Stegerød, Jonas Fritzvold (Bachelor thesis, 2014-01-06)
  • Kvinnefotball, en skjult juvel: En studie av forbrukeres holdninger og oppfattet samfunnsansvar til en merkevare gjennom sponsing av kvinnefotball 

   Røsand, Remi; Vågran, Kristian; Malin, Øiseth (Bachelor thesis, 2021)
   Denne studien omhandler sponsing, og dets effekter på en merkevare. Formålet med denne oppgaven er å synliggjøre og presentere verdien av å sponse kvinnefotball. Dette skal vi gjøre ved å måle forbrukeres holdning og ...
  • KVINNELIG TOPPLEDELSE I NORGE - Hvilke sosiokulturelle og strukturelle barrierer møter kvinner på vei mot toppledelse i Norge? 

   Fiskodde, Aashild; Pedersen, Ida Katrine; Palm, Alexandra (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   Denne oppgaven skal gå nærmere inn på hvorfor andelen kvinnelige toppledere i Norge er så lav som den er. Statistikk viser at kun 20% av de 200 største selskapene i Norge, har en kvinnelig toppleder. Oppgaven har som formål ...
  • Kvinnelige studenters snusvaner 

   Mæland, Elise; Njølstad, Johanne; Rennesand, Mette Klessen (Bachelor thesis, 2014-01-06)
   Bakgrunn Oppgavens problemstilling er tilpasset en bacheloroppgave i forhold til tid og størrelse, og det er derfor foretatt flere avgrensninger. Slike avgrensninger er tatt på bakgrunn av en kvantitativ undersøkelse ...
  • Kvinner, vin og nytelse 

   Bergershagen, Julie; Bjørgum, Ida; Bakken, Susanna (Bachelor thesis, 2014-01-06)
   Denne oppgaven har tatt utgangspunkt i et nokså tabubelagt tema som har vakt oppmerksomhet i media de siste årene, nemlig vin. Denne leskedrikken har lenge eksistert i norske hjem, og har for mange en sentral rolle i ...
  • Kvinners påvirkning ved kjøp av merkeklær til barn: En diskursanalyse av barneklær på nett 

   Ybanez, Jenny; Kvamme, Karoline (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   Barn vokser raskt ut av klær, så hvorfor handle dyre merkeklær til barn? I denne undersøkelsen har vi valg å se på hva som kan påvirke kvinner til å handle dyre merkeklær til barn. Vi har derfor valgt å utforme følgende ...
  • Kvitt deg med studiegjelden! 

   Aasmundstad, Stine; Surman, Victoria; Håkonsen, Susanne (Bachelor thesis, 2012-11-28)
  • Lar du deg irritere? Negative effekter ved digital videoannonsering 

   Killingdalen, Karoline; Eilertsen, Ingveig (Master thesis, 2018-11-01)
   Denne masteravhandlingen er en videreføring av forskningen til Li og Lo (2015), og har hatt til hensikt å undersøke hvorvidt annonsekarakteristikkene (annonselengde, -plassering og -kontekstkongruens) i en digital ...
  • Lav fit i samarbeid mellom Non-Government Organizations og bedrifter 

   Antonsen, Daniel (Master thesis, 2015-11-23)
   Oppgavens overordnede problemstilling er; hvilke verdier leveres til bedriften når fit med NGOen og dens arbeidsområde er lav, og hvilke drivere har bedriften for å inngå slike samarbeid? For å besvare dette tas det ...
  • Ledelse - En kjønnsforskjell? : Hvordan påvirker kvinnelig kontra mannlig ledelse kommunikasjon og lederstil i detaljhandelbransjen? 

   Heimtun, Christine; Myhre, Linn-Andrea (Bachelor thesis, 2016-11-21)
   Formålet med denne studien baseres på om kjønn har en innvirkning på lederstil og kommunikasjon, samt om det mannlige kjønnet er mer foretrukket enn det kvinnelige da det eksiterer flere menn enn kvinner i lederstillinger. ...