Now showing items 188-207 of 617

  • H&M Conscious: Har forbrukeres holdninger til merkevaren endret seg etter de lanserte mer bærekraftig mote? 

   Dons, Siri; Rasmussen, Karoline (Bachelor thesis, 2020-06-01)
   Miljø og bærekraft utfordrer alle samfunnssektorer, ikke minst klesindustriens fast fashionkonsepter som baserer seg på bruk-og-kast og produksjon i lavkostland. Kleskjeden H&M er en av aktørene som imøtekommer forventningene ...
  • Håndtering av merkekriser 

   Røberg, Tom Erik; Ødegård, Vegard (Bachelor thesis, 2012-01-27)
  • Helårsturisme på vinterdestinasjoner 

   Larsen, Anette; Larsen, Kristin (Bachelor thesis, 2012-11-28)
  • Holdning og atferd mot delfiner i fangenskap 

   Strand, Kristine; Follo, Gro Karina Stoa (Bachelor thesis, 2016-11-10)
   Formålet var å finne ut om det er en sammenheng mellom holdning og atferd blant generasjon Y og Z. Dette for å få en indikasjon på unge voksnes grad av positiv eller negativ holdning til delfiner i fangenskap. Interessen ...
  • Holdninger til bruk av stealth marketing 

   Garthus, Ingunn; Haugen, Jeanette (Bachelor thesis, 2016-11-15)
   Skjult markedsføring er en svært utbredt markedsføringsstrategi, men typen stealth marketing er nokså ukjent for de fleste forbrukere. Vi har i vår bacheloroppgave valgt å skrive om hvilken effekt bruken av stealth ...
  • Holdninger til omdømme. 

   Castilla, Andreas; Gløersen, Jørgen; Øgård, Morten Jørgensen (Bachelor thesis, 2014-10-15)
   Bakgrunn Denne oppgavens problemstilling er tilpasset en bacheloroppgaves tid og størrelse, og det er derfor blitt foretatt flere avgrensninger. Avgrensningene har blitt tatt på bakgrunn av en omdømmeanalyse som er ...
  • Holdninger til produktplassering 

   Altenborn, Vegard; Boberg, Aleksander (Bachelor thesis, 2015-10-20)
   I denne bachelor-oppgaven har vi tatt for oss temaet produktplassering. Vi har med denne oppgaven valgt å skrive om produktplassering og holdninger, med den hensikt å kunne forske oss frem til en dypere forståelse og ...
  • HOLDNINGER TIL REVERSERT PRODUKTPLASSERING 

   Nordby, Sindre Pernell; Strøm, Malene; Elverum, Ingvild Stensrud (Bachelor thesis, 2015-10-20)
   Fenomenet reversert produktplassering er ukjent for veldig mange, og er en utbredelse av markedsføringsformen produktplassering. Denne nye metoden omhandler å skape fiktive merkevarer i den virkelige verden. Oppgavens ...
  • Holdningsvariasjoner blant studenter til personlig merkevarebygging i sosiale medier 

   Kveim, Mia; Jensen, Helene (Bachelor thesis, 2015-10-20)
   Bakgrunnen for denne oppgaven baserer seg på vår interesse for personlig merkevarebygging, og påstander om at kjønnene opererer på forskjellige måter i sosiale medier. Vi ønsket derfor å undersøke om det er holdningsforskjeller ...
  • How can Norwegians successfully do negotiations i China and/or Singapore? 

   Aakesen, Helle; Hauge, Caroline (Bachelor thesis, 2013-12-09)
  • Humanitære organisasjoner og skreddersydd annonsering 

   Fure, Maria; Asak, Lilly Kristine Bunes; Fylling, Silje (Bachelor thesis, 2019)
   Vi ønsker med denne oppgaven å undersøke muligheten rundt bruken av skreddersydd annonsering for humanitære organisasjoner. Da to av oss har jobberfaring fra humanitære organisasjoner var dette et naturlig tema å ta et ...
  • Humor i reklame - Er du overbevist? 

   Nilsen, Emma; Merg, Andrea Emilie; Myksvoll, Rachel Follesøy (Bachelor thesis, 2018-09-27)
   Denne bacheloroppgaven ser nærmere på hvilke faktorer som spiller inn på forholdet mellom humor og vareprat. Den går dypere inn på effekter som kommer av humor, da spesielt distraksjonseffekten som en hovedfaktor. Vi ...
  • Humor i reklame og risikovillighet 

   Hoel, Eivind Vatne (Bachelor thesis, 2016-11-17)
   Humor er et virkemiddel som brukes mye i reklame, og effektene av dens bruk er delvis kartlagte. Det er først og fremst det affektive som påvirkes av humoren, videre er det rapportert om mindre sterke effekter, både i ...
  • HUR KAN REVENUE MANAGEMENT ANVÄNDAS I RESTAURANGBRANSCHEN 

   Karlsson, Stina; Olsson, Patrik; Qvale, Ole Fredrik Boldersløw (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   I denna uppsats har vi valt att studera hur restaurangbranschen kan använda sig av Revenue Management-metoder och verktyg. För att inhämta data så har vi genom kvalitativ metod genomfört semistrukturerade intervjuer där ...
  • Hva driver oss til luksuskonsum? 

   Lundstein, Kjetil André; Austdal, Andreas; Buchhave, René (Bachelor thesis, 2015-10-20)
   Bakgrunnen for denne avhandlingen er vår felles interesse for mote og klær. Det som til sist vekket vår nysgjerrighet til å gå temaet nærmere i sømmene, var en artikkel publisert i D2 høsten 2014. Denne artikkelen tok for ...
  • Hva er aktørenes handlingsbetingelser i det norske dagligvaremarkedet, og hvilke strategier kan nye aktører velge for å lykkes med sin etablering? 

   Eliassen, Silje (Master thesis, 2014-10-01)
   Det norske dagligvaremarkedet er preget av sterk maktkonsentrasjon. Gjennom flere tiår har det skjedd en maktforskyvning i det norske dagligvaremarkedet som har resultert i at fire kjeder styrer leverandørers tilgang til ...
  • “Hva er det som gjør at et TV-program får suksess, og hvilken rolle spiller integrert markedskommunikasjon fra distributørenes side?” 

   Løvåsen, Camilla; Karlsen, Agnethe (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   TV2 sin entré i markedet med TV-serien “Hvor er Thea?” la grunnlaget for vår bacheloroppgave, og resulterte til at vi ønsket å analysere norske ungdomsserier og avgjørende elementer som ledet til popularitet og ...
  • Hva er optimal planlegging og drift av revenue management for Gardermoen regionen? 

   Bråthen, Ina; Allergodt, Andrea; Lotsberg, Eirin (Bachelor thesis, 2012-01-23)
  • Hva gjør en festival konkurransedyktig? En casestudie om Vinjerock 

   Jacobsen, Julie Kyrrø; Carlos, Maria Jose Curay; Svanholm, Hilde (Bachelor thesis, 2017-10-16)
   Vår problemstilling omfatter festivalers konkurranseevne og festivaler som trend i norsk reiseliv. Ved å benytte en casestudie på Vinjerock har vi prøvd å avdekke hvilke faktorer som gjør en festival i Norge vellykket ...
  • Hva gjør norske campingplasser attraktive?: En studie av attraktivitet hos unge voksne 

   Aartun, Selma A.; Landsverk, Thea (Bachelor thesis, 2021)
   I denne bacheloroppgaven har vi valgt å fordype oss i den norske campingnæringen, vi har valgt å se på norske campingplasser og deres attraktivitet hos unge voksne mellom 18 – 30 år. Oppgaven tar utgangspunkt i reiseliv- ...