Now showing items 15-34 of 617

  • Bacheloroppgave 

   Borgås, Malin N.; Lunder, Astrid Gran; Lier, Eyvind; Støles, Christian Edvard (Bachelor thesis, 2021)
   Temaet vi har valgt for oppgaven omhandler kaffebarmarkedet i Norge med hovedfokus på Oslo. Ideen er basert på vårt inntrykk av at kaffebarmarkedet i Oslo har blitt større og vokst frem som et urbant fenomen. Vi er også ...
  • Bacheloroppgave 

   Sørlie, Marie Mercedes; Kværner, Amalie; Braaten, Cathrine Asp (Bachelor thesis, 2018-09-26)
   Denne bacheloroppgaven har tatt utgangspunkt i problemstillingen; “På hvilken måte benyttes muntlig kommunikasjon som et virkemiddel for å øke motivasjon og mestring blant de ansatte i organisasjonen Plan-B.” . Formålet ...
  • Bacheloroppgaven 

   Lindstad, Christina; Sætre, Sebastian (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   Hotellmarkedet preges i dag av sterke etterspørselssvingninger, som videre resulterer i varierende etterspørsel etter arbeidskraft. Dette er spesielt gjeldende sesongbasert hotelldrift ved perifere destinasjoner. ...
  • Backpackere i Norge: En Kartlegging av deres Behov og Motiver 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2012-11-28)
  • Backpacking: Motivasjon - Identitet - Refleksjon 

   Helleseth, Elise; Albrigtsen, Line; Aaraas, Therese (Bachelor thesis, 2012-11-28)
  • Bak enhver fremragende mann står en kvinne – eller flere kvinner. 

   Larsen, Katrine Bakken; Larsen, Maren (Bachelor thesis, 2014-10-20)
   Kommunikasjonsbransjen har fått mye blest om dagen, ikke bare i forhold til at de opererer med skjulte lister og lobbyisme, men mye oppmerksomhet har også blitt rettet mot hvem disse i bransjen egentlig er. De bestemmer ...
  • Bakgrunnsmusikkens påvirkning på kvinners kjøpsatferd 

   Høgalmen, Cecilie; Hovland, Ingrid; Høimyr, Monika (Bachelor thesis, 2017)
   I denne bacheloroppgaven ønsket vi å kartlegge hvordan musikk kan påvirke kvinner i en kjøpsprosess. Vi valgte å avgrense til kvinner da forskning viser at kvinner har et annet handlemønster enn menn. Problemstillingen ...
  • "Be a traveler, not a tourist" - AirBnb’s påvirkning på hotellnæringen 

   Lindqvist, Ida; Smedsland, Lena Gislefoss; Andersson, Nicole (Bachelor thesis, 2016-11-09)
   I denne oppgaven har vi forsket rundt hvorvidt en relativt ny distribusjonskanal som AirBnb kan komme til å påvirke hotellbransjen. Konsumenter er mer prisbevisste enn før og har større oppfatning om verdi. At hotellene ...
  • Beacon-teknologi - fremtidens kundebehandling eller en trussel for personvernet? 

   Jyrkinen, Anna; Kamås, Kamilla (Bachelor thesis, 2016-11-21)
   Smarttelefoner har blitt en naturlig del av våre liv. Alt man gjør på smarttelefonen, blir lagret som såkalte “big data”. Dette er verdifull informasjon for bedrifter, da de får mer detaljert bilde av hva forbrukere ser, ...
  • Bedriftens verdier – et ledervektøy eller kun fine ord på et papir? 

   Olimb, Julie Evje; Megård, Migle (Bachelor thesis, 2015-10-20)
   I en verden hvor næringslivet stadig er i endring og bedrifter får mer like konkurranserammer, må den enkelte bedrift finne sitt konkurransefortrinn for å lykkes. Verdier er det grunnleggende i en bedrift og det som kan ...
  • Behovet til investoren ved Equity crowdfunding 

   Abrahamsson, Ine Sofie; Møller, Marthe; Langseth, Lise; Trengereid, Amalie (Bachelor thesis, 2021)
   Markedet for crowdfunding utfordrer den tradisjonelle bankvirksomheten for oppstarts- og små bedrifter. Hvorav bedrifter søker kapital fra enkeltpersoner. Til tross for økt vekst i markedet er det likevel lite forskning ...
  • Bergans og 71 garder nord. Forbrukerenes respons på sponsorsamarbeidet 

   Øyen, Ellen Jeanett; Tverborgvik, Ida; Flo, Kristine Simonsen (Bachelor thesis, 2013-11-27)
  • Beslutningstaking og prosesser i stressede situasjoner 

   Moen, Thor Olav; Korsgård, Vegard; Havreberg, Jon Inge (Bachelor thesis, 2013-12-05)
  • Betydningen av unike hotellkonsepter 

   Wessel, Julia; Skaanes, Kristin; Bølgen, Anna; Vestby, Anne Cathrine (Bachelor thesis, 2021)
   I denne oppgaven har vi valgt å undersøke hvilken betydning unikhet i hotellkonsept vil ha for betalingsviljen i ferie- og fritidsmarkedet. Hotellmarkedet har i senere tid endret seg fra det å være et sted å sove, til å ...
  • BLI EN DEL AV GJENGEN; HVORDAN MOTIVASJONSFAKTORER KAN BIDRA TIL Å BEKJEMPE TURNOVER I HOTELLBRANSJEN. 

   Lund, Patrick Solomon; Sunnanå, Dag Magnus; Berntsen, Mats Erik (Bachelor thesis, 2015-10-12)
   Denne oppgaven er utarbeidet i samarbeid med et utvalg konferanse- og leisurehoteller i Oslo-området. Studiet er basert på strategier og modeller som i kontekst med vår problemstilling og våre hypoteser forsøker å belyse ...
  • Blir fulltidsansatte motivert av andre belønningssystem enn deltidsansatte i butikkbransjen? 

   Larsen, Linda; Gjerde, Lene; Dreyer, Guro (Bachelor thesis, 2017-10-11)
   Formålet med oppgaven har vært å undersøke om fulltids - og deltidsansatte blir motivert av indre - eller ytre motivasjon for å oppnå jobbengasjement på arbeidsplassen. Oppgaven ble avgrenset til butikkbransjen og ...
  • Blockchain-teknologiens muligheter for å løse utfordringer knyttet til datainnsamling og personvern i digital annonsering 

   Petersen, Alice; Kårbø, Veronica Paulsen; Landsverk, Ingelill (Bachelor thesis, 2021)
   I denne bacheloroppgaven undersøker vi om blockchain-teknologi kan løse et problem i digital annonsering. Problemet vi vil fokusere på innen digital annonsering er datainnsamling og personvern. For å besvare problemstillingen ...
  • Bloggens påvirkningskraft En eksperimentell studie av påvirkningskraften bloggere har på forbrukerens holdninger 

   Eliassen, Christina; Blix, Eline (Bachelor thesis, 2017-10-09)
   Vår oppgave undersøker bloggeres påvirkningskraft på forbrukeres holdninger. Problemstillingen oppgaven belyser er “i hvilken grad er toppbloggere med på å påvirke holdningen forbrukeren har til EF?” Bloggfenomenet er ...
  • Bloggere, sosiale bevis og leseres kjøpsatferd 

   Jensen, Tina (Bachelor thesis, 2014-10-14)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg bloggere som påvirkere, sett fra leseres synspunkt. Mitt arbeid med problemstillingen gjennom oppgaven vil være å søke etter forståelse rundt fenomenet sosiale bevis som påvirkning av ...
  • Bloggeren man liker å mislike: Troverdighet og negative omtaler i media 

   Imeland, Ida Sherin; Nazareno, Mary Kathleen; Malum, Anne Lise (Bachelor thesis, 2017)
   Formålet med denne oppgaven var å undersøke nærmere hvordan negative omtaler i media påvirker troverdigheten til bloggere. Bloggere har de siste årene utviklet seg til å bli det vi kalle influencers. En influencer er en ...