Now showing items 587-606 of 617

  • Unge jenters påvirkning av retusjert reklame 

   Farsjø, Margrethe; Jankovic, Dragana (Bachelor thesis, 2014-03-31)
   Debatter i media og tidligere forskning den senere tid har gjenspeilet en bekymring for den offentlige markedsføringen i dagens samfunn. Det blir hevdet at markedsføringen har blitt preget av seksualisering og gjemte budskap ...
  • Unge menneskers holdninger til økologisk mat og spisesteder 

   Jensen, Tina; Dusart, Amélie (Bachelor thesis, 2017)
   Vi har valgt å skrive vår bacheloroppgave om et reiselivsrelatert tema, slik at vi får mulighet til å bruke kunnskapen vi har tilegnet oss som studenter på Høyskolen Kristiania. Temaet for oppgaven er økologisk mat og ...
  • Unge voksnes tilfredshet med nettbaserte selvbetjeningsløsninger 

   Wronska, Cathrine; Stalheim, Nina (Bachelor thesis, 2012-11-28)
  • Utfordringer i møte med indisk forretningskultur 

   Johansen, Anniken; Mæhle, Marie Elise Sterri (Bachelor thesis, 2012-01-09)
  • Var det ikke mitt fjell likevel? 

   Dalermoen, Tuva Riise; Nygård, Elisabeth (Bachelor thesis, 2019)
   Vi har i denne oppgaven valgt å undersøke “hvordan kan det skje et stedstap som emosjonell konsekvens av økt turisme, for lokalbefolkningen i Flakstad kommune?”. Vi har undersøkt stedsidentiteten til våre informanter (og ...
  • Vår mediehverdag i endring: Fra flatskjerm til mobil. 

   Berg, Magnus Woie; Gaarder, Stine; Chowdhury, Amit Kumar (Bachelor thesis, 2014-10-20)
   I denne bacheloroppgaven er temaet hvordan mediebruken endrer seg ved at vi konsumerer mer videoinnhold fra nett enn fra tradisjonell lineær-TV. Vår mediehverdag er i endring og utvikling, og dette gjør at markedsførere ...
  • Veien mot suksessfull helårsdrift. En studie av sesongbaserte destinasjoner 

   Engelsen, Marlene; Øvretveit Bakken, Maria (Bachelor thesis, 2020-06-02)
   Vi har valgt å innlede med oppgavens formål, problemstilling og antagelser. Deretter har vi beskrevet de ulike begrepene som er sentrale for videre lesning. I teorien har vi lagt frem fire utfordringer sesongbaserte ...
  • Vellykket CRM - en kvalitativ studie om fellestrekk for suksess 

   Engberg, Tine Kirkeby (Bachelor thesis, 2017-10-09)
   CRM står for Costumer Relationship Managment og betyr på norsk kunderelasjonshåndtering. CRM er en teknologisk løsning for håndtering av kundeinformasjon, men fremfor alt en strategi for å ivareta kunderelasjoner og ...
  • Ventetid, [sic] En dominerende faktor for tilfredshet 

   Johnsen, Dag Kristian; Lunde, Andreas; Vikholt, Alexandra J. (Bachelor thesis, 2012-11-28)
  • Verdier i hotellbransjen 

   Westad, Cecilie Marie Nordber; Banini, Albertine Andrea (Bachelor thesis, 2021)
   Vi er på ingen måte ute etter å finne fasiten på godt lederskap, for det tror vi heller ikke finnes. Vi er nysgjerrige på å finne nye måter å lede på og virkningen av godt lederskap. Formålet med prosjektet er å dykke ...
  • Verdiskapning på tvers av salgskanaler 

   Spidsberg, Christopher; Stokkan, Tina; Skrede, Mia (Bachelor thesis, 2016-11-18)
   Bakgrunnen for vår bacheloroppgave var vår interesse for endringene som skjer i dagens detaljhandel. Internetthandel har vokst seg større, og de fysiske butikkene tyr til flerkanalstrategier. Vi var interesserte i å gå ...
  • Viktigheten av merkevarer i legemiddelbransjen. En deskriptiv undersøkelse om merkevarebygging i farmasøytisk industri. 

   Nordby, Kristoffer; Millang, Benedikte; Merker, Peter (Bachelor thesis, 2014-10-15)
   Formålet med denne oppgaven er å avdekke hvorvidt det vil være hensiktsmessig å merkevarebygge mormerket til en farmasøytisk bedrift, nærmere bestemt Weifa AS. Salg og distribusjon av falske legemidler blir et stadig ...
  • Vil internett bli fremtidens matbutikk? 

   Gaustad, Agathe Gresen; Helmersen, Tina Riste; Hermann, Christoffer (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   Utviklingen av netthandel har økt betraktelig de siste årene og forbrukernes etterspørsel og behov er i endring. Flere bedrifter utfordrer dagligvarebransjen og utformer nye konsepter, hvor kundene kan bestille matvarene ...
  • VIL MENNESKER UTNYTTE ANDRE FOR Å MAKSIMERE SIN EGEN GEVINST, OG HVORFOR ER DE VILLIGE TIL Å GJØRE DET? 

   Bråtebekken, Ola; Johannesson, William; Fossli, Arne Aas (Bachelor thesis, 2017)
   Opportunisme er et sentralt begrep innenfor økonomisk transaksjonsteori. Fenomenet har hatt, og kan ha, stor innvirkning på̊ norsk og internasjonal økonomi. Derfor kan det tenkes å være svært viktig for bedrifter i stor ...
  • Vil praktisering av Revenue Management bedre kapasitetsutnyttelsen ved hoteller utenfor kjede? 

   Thomson, Michael; Kristiansen, Andreas Raakjær; Homme, Thomas (Bachelor thesis, 2016-11-08)
   Dagens hotellnæring er styrt av de store kjedene, som aktivt praktiserer Revenue Management. De har store avdelinger som opererer med prisstrategier, analysering av etterspørsel og ulike former for distribusjon. Dagens ...
  • Vilje og evne – en forutsetning for at store ting skal skje på små steder. Toppidrettsveka i Aure: Forutsetninger og begrensinger for sportsarrangementet som driver for destinasjonsutvikling 

   Kolstad, Eirin; Urtegård, Lisa Klock (Bachelor thesis, 2014-10-15)
   Reiselivsnæringen er per 2011 en av Norges regjering sine satsningsområder, dette begrunnet med at næringen viser til enorm vekst verden over. Norge som nasjon er velsignet med naturgitte fordeler som kan dras nytte av ...
  • Vilje – Evnen til utvikling og prestasjon 

   Pedersen, Anniken; Særvold, Agnete (Bachelor thesis, 2015-10-20)
   Mental trening og selvutvikling er i ilden som aldri før. Det skrives bøker og magasiner med klar tale om hvordan vi skal utvikle oss ikke bare fysisk, men også psykisk. Dette er en ny trend og mange hiver seg på bølgen ...
  • Viljestyrke -­ Med Viljestyrke som nøkkel til måloppnåelse. 

   Settevik, Sofie; Ramfjord, Hege; Nergård, Cecilie Yun (Bachelor thesis, 2014-10-15)
   I denne oppgaven har vi sett på fenomenene viljestyrke og selvledelse. Vi ønsket å undersøkte om viljestyrken kunne bedres ved å sette seg spesifikke mål, trening av viljestyrken og se på veien for å oppnå de målene man ...
  • Ville du kjøpt en falsk Chanel? En bacheloroppgave om luksusforbruk. 

   Holter, Malin Øieren; Hoang, Kieu Na Thi (Bachelor thesis, 2014-10-15)
   I løpet av vår skolegang har vi utviklet en interesse for forbrukersosiologi med spesielt fokus på luksusforbruk. Derfor benytter vi oss av denne muligheten tilegne oss mer kunnskap om dette ved å basere vår oppgave på ...
  • Virtuelle Influensere: En Ny Form for Merkevarestrategi 

   Lanner, Lilia; Nguyen, Lyena Nhi; Røst, Siri (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstillingen i vår bacheloroppgave er hvordan virtuelle influensere kan brukes i merkevarestrategi, slik som menneskelige influensere blir brukt i dag. Vi har tre underspørsmål som skal hjelpe oss med å svare på ...