• Taktisk Merkevareledelse i oppstartsfasen av agenturer i Norsk motebransje 

   Lystrup, Øystein Hillestad; Jensen, Ida (Bachelor thesis, 2017-10-09)
   Målet med dette studiet var å øke forståelsen for hvordan ny oppstartede agenturer benytter seg av merkevareledelse, og hvordan de burde benytte seg av merkevareledelse for å øke kjennskap mot innkjøpere. På bakgrunn av ...
  • Tankenes kraft: En reise i Selvet 

   Bjørnmyr, Marita N.; Indregård, Solveig; Farsjø, Margrethe (Bachelor thesis, 2012-11-28)
  • Tap og vinn med samme sinn, eller påvirker negative hendelser mer enn positive? 

   Aasen, Sebastian Holte; Brønmo, Andreas (Bachelor thesis, 2017-10-11)
   Gjennom denne oppgaven har vi hatt som mål å teste hvordan positive og negative hendelser av samme verdi påvirker kunder ulikt, med utgangspunkt i prospect theory. Vi ønsker med dette å se om forbrukere vil få en større ...
  • The Effects of Perceptual and Conceptual Priming on Attention and Evaluation in Commercial Breaks 

   Haugan, Håkon Jesper Holte; Hagen, Monica (Master thesis, 2015-11-23)
   While a vast number of studies have examined the effect of priming on positive evaluation towards an object, little research has been done on its effect on attention. Priming’s effect on positive evaluation has generally ...
  • The making of a valuable place brand: A continuous collective effort. 

   Faanes, Hege (Master thesis, 2014-10-01)
   The interest in keeping rural settlements has remained constant with the Norwegian authorities since the start of the industrialization. Despite the fact that cities have grown and continue to grow while the rural areas ...
  • The Paradox of Capital: Toward a Theory of Tourism Capital 

   Röslmaier, Michael (Bachelor thesis, 2015-10-13)
   This thesis takes theories of capital to the unique situation in order to qualitative ly analyze existing secondary literature on Cape Town and its tourism business and posit new theory is necessary to account for the ...
  • The use of storytelling in middle-level management in the case of Telenor 

   Orskaug, Iselin Svanøe; Nesseth, Maria Molvær (Bachelor thesis, 2015-10-23)
   The purpose of this thesis will be close examination of the coherence between organizational culture and storytelling through the studies of secondary data resources, which again will lead to a qualitative study with the ...
  • Tilbakemeldingsnettsteder – bruk eller kast? 

   Breivik, Daniel; Fon, Andreas; Nyseth, Stian Moen (Bachelor thesis, 2015-10-12)
   Besvarelsen tar utgangspunkt i en iboende interesse for hotellers digitale distribusjonskanaler. Nyere forskning fra Cornell viser at User-generated content har en stor effekt på evnen til å forsvare høyere et prisnivå ...
  • Tjener utstyrsleverandører noe på å sponse idrettsutøvere? 

   Bergem, Tina Helen (Bachelor thesis, 2016-11-15)
   Problematikken som blir besvart i denne bacheloroppgaven er om utstyrsleverandører tjener noe på å sponse idrettsutøvere. Jeg har sett på et spesifikt tilfelle: Karoline Bjerkeli Grøvdal blir sponset av Adidas og bruker ...
  • Toppen av isfjellet i det norske dagligvaremarkedet. Maktspillets konsekvenser for forbrukeren. 

   Tindholm, Rebecca; Skuland, Caroline K.; Sleperud, Lene (Bachelor thesis, 2014-10-14)
   I denne oppgaven har vi sett på maktkonsentrasjonen i den norske dagligvarehandelen, og hvilke konsekvenser dette har for forbrukerne. Hovedspørsmålet som reises her er hvorvidt den sterke maktkonsentrasjonen hos eierne ...
  • Treningsmotivasjon hos Oslo-studenter. 

   Karlsen, Jeanette; Kolvig, Kamilla (Bachelor thesis, 2014-10-17)
   Oppgaven er gjort med bakgrunn i vår personlige interesse for hva som gjør at noen mennesker lykkes godt med trening mens andre føler de ikke får inn gode rutiner på det, når de har samme utgangspunkt. Problemstillingen ...
  • Turisttilfredshet på 78° nord - Den totale opplevelsen av Svalbard 

   Madsen, Sara Borchgrevink; Ellingsgaard, Lærke (Bachelor thesis, 2016-11-10)
   Denne oppgaven tar for seg turisters tilfredshet av opplevelser på Svalbard. Opplevelsesturisme og naturbasert turisme er temaer som går igjen i reiselivsfagene og har blitt presentert som viktige trender i den globale ...
  • TURNOVER I DE SKANDINAVISKE HOTELLKJEDENE 

   Sjølie, Silje; Ruud, Kristina (Bachelor thesis, 2014-10-15)
   Denne oppgaven er utarbeidet i samarbeid med et utvalg av de skandinaviske hotellkjedene. Studiet er basert på ulike strategier og modeller som i kontekst med vår problemstilling og hypoteser belyser temaet turnover i ...
  • «Twitterkongen» På hvilke måter kan sosiale medier ha bidratt til at Trump vant valget i USA? 

   Eriksen, Martine C; Rutefjord, Anneli (Bachelor thesis, 2017-10-09)
   I løpet av våre tre år på Høyskolen Kristiania interessen for digital markedsføring gradvis økt. Etter å ha valgt digital markedsføring som fordypningsemne under valgfagsemesteret ønsket vi å se nærmere på hvordan sosiale ...
  • Tøyen – Oslos nye motemekka? 

   Davidsen, Marlen; Blyberg, Ken Richard; Olsen, Stine Røtterud (Bachelor thesis, 2015-10-20)
   Vinteren 2014 satte vi oss ned for en idémyldring rundt hvilke temaer vi ønsket å fordype oss i. Valget falt på forbrukersosiologi og merkevarebygging, da dette er fag som spesielt fanget vår interesse. Etter diskusjon ...
  • Unge jenters påvirkning av retusjert reklame 

   Farsjø, Margrethe; Jankovic, Dragana (Bachelor thesis, 2014-03-31)
   Debatter i media og tidligere forskning den senere tid har gjenspeilet en bekymring for den offentlige markedsføringen i dagens samfunn. Det blir hevdet at markedsføringen har blitt preget av seksualisering og gjemte budskap ...
  • Unge menneskers holdninger til økologisk mat og spisesteder 

   Jensen, Tina; Dusart, Amélie (Bachelor thesis, 2017)
   Vi har valgt å skrive vår bacheloroppgave om et reiselivsrelatert tema, slik at vi får mulighet til å bruke kunnskapen vi har tilegnet oss som studenter på Høyskolen Kristiania. Temaet for oppgaven er økologisk mat og ...
  • Unge voksnes tilfredshet med nettbaserte selvbetjeningsløsninger 

   Wronska, Cathrine; Stalheim, Nina (Bachelor thesis, 2012-11-28)
  • Utfordringer i møte med indisk forretningskultur 

   Johansen, Anniken; Mæhle, Marie Elise Sterri (Bachelor thesis, 2012-01-09)
  • Var det ikke mitt fjell likevel? 

   Dalermoen, Tuva Riise; Nygård, Elisabeth (Bachelor thesis, 2019)
   Vi har i denne oppgaven valgt å undersøke “hvordan kan det skje et stedstap som emosjonell konsekvens av økt turisme, for lokalbefolkningen i Flakstad kommune?”. Vi har undersøkt stedsidentiteten til våre informanter (og ...