Now showing items 386-405 of 617

  • Merkekonseptets betydning for merkeutvidelser 

   Kristiansen, Kim-André; Opsahl, Astrid Elise; Kolstad, Stine (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   For å skape vekst hos en merkevare blir det ofte benyttet en vekstrategi med merkeutvidelser. En merkeutvidelse vil i de fleste tilfeller plassere merkevaren inn i en ny produktkategori. Det vi har sett på i denne oppgaven ...
  • Merkekonseptets og personlighetstrekkets påvirkning på forbrukerens betalingsvillighet 

   Abelsen, Julie; Beukers, Gabriela; Ambjørnrød, Caroline (Bachelor thesis, 2016-11-21)
   For å øke verdien av produkter og tjenester i et stadig mer komplekst marked har det de siste årene vært rettet mye fokus og forskning på merkevarebygging. Spesielt symbolsk merkekonsept og merkepersonlighet relatert til ...
  • Merkekonseptets- og tidsperspektivets effekter på preferanse og betalingsvillighet 

   Aasen, Anette Marie; Aasen, Heidi; Vammeli, Martine Alida Rossvik (Bachelor thesis, 2015-10-23)
   Merkepersonlighet har de seneste årene gjort seg fremtredende innenfor markedsføringsrelatert forskning. Det er viktig å være innforstått med at merkevarens fundament, merkekonsept, må være grundig etablert. Derfor forsøker ...
  • Merkelojalitet eller tid? – En studie av faktorer som påvirker studenters kjøpsavgjørelser 

   Nerhagen, Mari; Moen, Elisa Olga; Simensen, Madeleine Desirée (Bachelor thesis, 2015-10-15)
   I dette studiet har vi tatt utgangspunkt i merkelojalitet og dets effekt på betalingsvillighet og preferanse for produkt ved forskjellige tidsperspektiv. Teorien som ligger til bakgrunn for undersøkelsen baserer seg på et ...
  • Merkeposisjonering av Cocosa kokosolje 

   Hatlevik, Amalie (Bachelor thesis, 2015-10-20)
   Denne oppgaven handler om merkevaren Cocosa kokosolje. Motivasjonen bak arbeidet er en observasjon av interessen for økologisk helsekost i samfunnet i dag. I takt med at helsekost blir mer populært, blir markedet stadig ...
  • Merkeposisjonering av Ringnes Pilsner 

   Berg, Lars; Danielsen, Erik (Bachelor thesis, 2014-03-19)
   Oppgaven har ved å benytte kvalitativ metode, innsamlet sekundærdata, teori omkring posisjoneringsstrategi og merkevarebygging, forsøkt å svare på problemstillingen; Hvordan bør Ringnes Bryggeri posisjonere sitt Produkt ...
  • Merker i endring 

   Svartangen, Julie; Staszak, Izabela; Tangeland, Kevin Christian (Bachelor thesis, 2017-10-11)
   I denne bacheloroppgaven forsøker vi å belyse hvordan man kan ivareta kunderelasjoner når merker går igjennom endringer, og hvordan riktig kommunikasjon kan være med på å bidra til dette. Forbrukernes behov endrer seg ...
  • Merkesamarbeidets påvirkning på merkevarer 

   Allum, Mathilde Næss; Fredriksen, Karina; Bodin, Kristina Meisal (Bachelor thesis, 2014-03-19)
   I denne bacheloroppgaven har vi tatt for oss temaene merkevarebygging og merkesamarbeid. Vi har valgt å se på merkevaren H&M for å belyse dette temaet da de har hatt mange forskjellige alliansepartner, og vi finner det ...
  • Merkeutvidelser som Vekststrategi: En eksperimentell studie av norske merkeutvidelser i individuell sport. 

   Egner, Camilla; Berger, Connie; Enge, Chalotte Olsen (Bachelor thesis, 2015-10-23)
  • Merkevare-emballasje som forsøpler: En Ubehagelig Sannhet! 

   Rønning, Kim-André Sundal; Vangen, Krister (Master thesis, 2016-11-07)
   Tidligere studier innen forbrukerpsykologi har fokusert på positive effekter av ubevisst eksponering av merkevarer. Lite forskning er blitt gjort på effekter som kan være negative for merkevaren. Et ganske hverdagslig møte ...
  • Merkevarebygging gjennom Facebook. 

   Opdal, Andreas Slevigen; Vassgård, Robert; Stene, Christian (Bachelor thesis, 2014-10-15)
   Ikke tilgjengelig
  • Merkevarebygging i et kulturelt perspektiv - “Hva kan nyetablerte norske bedrifter gjøre for å skape en merkevare i et kulturelt perspektiv?” 

   Kristiansen, Mikkel Øwre; Le, Tuan Huu; Blomberg, William August (Bachelor thesis, 2019)
   Hvordan kan kultur brukes som et virkemiddel for en sterkere merkevare? Merkevarebygging er i et kulturelt perspektiv et aspekt som er lite forsket på, særlig i norsk sammenheng. Etter et dypdykk i det teoretiske rammeverket ...
  • Merkevarebygging på sosiale medier - Hvordan påvirker kundene til Norwegian hverandre gjennom ”likes” og kommentarer, og hvordan påvirker dette merkevarer? 

   Løvberg, Silje; Jacobsen, Thea; Kroken, Øyvind (Bachelor thesis, 2016-11-21)
   Besvarelsen tar utgangspunkt i vår interesse for sosiale medier, og påvirkningskraften disse mediene har. Sosiale medier brukes aktivt i dagens samfunn og forskning viser at fenomenet kan være et nyttig verktøy for de ...
  • Merkevarelojalitet som produkt av sosiale nettverk 

   Amdahl, Marton (Bachelor thesis, 2019)
   Oppgavens overordnede problemstilling er: «Hvordan kan sosiale nettverk og asymmetrisk motivasjon brukes til å bygge sterke, kulturelle merkevarer?». Som et teoretisk bakteppe har jeg benyttet litteratur fra primært Douglas ...
  • «Merkevarens betydning for valg av kaffebar» 

   Fossheim, Simon; Bakken, Marthe Christine; Fiedler, Ferdinand (Bachelor thesis, 2014-10-28)
   Kaffebarer er et fenomen som har eksistert i nærmere 500 år. De siste tiårene har det vært en høy ekspansjon, og Oslo som fikk sin første kaffebar i 1959 har siden den tid hatt en voldsom vekst i antall kaffebarer. Denne ...
  • Merkevarens effekt ved betalt annonsering på søkemotorer 

   Røste, Celina Granli; Sivertsen, Lars Høvik; Jonsdottir, Birgitta (Bachelor thesis, 2017)
   Betalt annonsering på nett har vokst til å bli en av de største formene for annonsering det siste tiåret. Teknologien medfører kontinuerlige endringer, som gjør at markedsførere stadig må holde seg oppdatert på hvordan ...
  • Merking av reklameinnlegg på blogg 

   Bjørnstad, Tina; Dalseth, Stine Strøm; Tjønnøy, Helga (Bachelor thesis, 2016-11-17)
   Tema for denne oppgaven er markedsføring gjennom store livsstilsblogger. Problemstillingen er "Reklameinnlegg på blogg - har merkingen noe innvirkning på kjøpsintensjonen til leserne?" Med denne oppgaven ønsket vi å ...
  • Mersalg - Lønnsomt, [sic] eller plagsomt? 

   Grønli, Ida; Larsson, Anders Q.; Lund, Anders (Bachelor thesis, 2012-11-28)
  • Mersalg og kundelojalitet til IKEA. 

   Wågbø, Ingrid; Røed, Rikke (Bachelor thesis, 2012-01-25)
  • MH 68° Nord som verktøy for intern merkebygging på Markedshøyskolen 

   Støylen, Bodil; Guldbrandsen, Ida S.; Ofstad, Line V. (Bachelor thesis, 2012-11-28)