Now showing items 253-272 of 302

  • Samfunnsansvar i rekrutteringsprosesser: Fra arbeidsledig til månedens ansatt 

   Karlsen, Nina; Brekke, Eline Moen (Bachelor thesis, 2017)
   Vår bakgrunn for denne oppgaven er interessen for rekruttering i et større perspektiv der arbeidsgiver tør å satse på arbeidstakere med ulike utfordringer. Vi ønsket å gå i dybden på rekruttering, men samtidig se hvordan ...
  • Seks timers arbeidsdag: En kvalitativ studie om seks timers arbeidsdag og ledelsen i Tine Heimdal. 

   Auke, Elise; Bolsøy, Ingrid Rekkedal (Bachelor thesis, 2017)
   Utgangspunktet for denne forskningsoppgaven har vært å undersøke nærmere om begrepet sekstimersdagen. Oppgaven omhandler hvordan en arbeidstidsreduksjon har påvirket effektivitet og lederoppgaver i en organisasjon. ...
  • Selvledelse blant ansatte under hjemmekontor. 

   Mardal, Andrea (Bachelor thesis, 2021)
   De siste tre tiårene har selvledelse vært under stor utvikling og det finnes store mengder forskning innen selvledelseslitteraturen. Det skal her gjøres et kvalitativt forskningsprosjekt hvor formålet er å få et objektivt ...
  • Selvledelse på hjemmekontor 

   Simonsen, Elise; Skaje, Sandra Stubbene (Bachelor thesis, 2021)
   I bacheloroppgaven vår ønsker vi å se hvordan arbeidstakere har håndtert overgangen til hjemmekontor. Etter Covid-19 pandemien inntraff Norge i mars 2020, oppsto det store forandringer og de strengeste nasjonale tiltakene ...
  • Selvledelse – valgene for å lykkes 

   Pedersen, Sindre; Poppe, August (Bachelor thesis, 2017)
   Overordnet hensikt med denne studien har vært å undersøke hvordan selvledelse kan påvirke graden av opplevd stress hos studenter i en hektisk hverdag. Dette har blitt gjort gjennom å utarbeide tre hypoteser som representerte ...
  • SELVLEDELSE: Hvordan takle og mestre stress og høyt arbeidspress 

   Manneråk, Mette; Küffer, Joël (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunn for oppgaven Bakgrunnen for oppgaven er at vi først og fremst fattet stor interesse for temaet selvledelse etter at vi gjennomførte valgfaget Ledelse og personlig lederskap våren 2016. Vi var begge tidlig enige ...
  • Sexiest job of the 21st centry 

   Gjestad, Gustav; Kristoffersen, Kaja (Bachelor thesis, 2019)
   Temaet: I denne oppgaven har vi valgt å se på Reskill som kompetanseutvikling konsept. Vi har valgt følgende problemstilling; “Hvorfor ønsker ansatte i banksektoren å delta på et Reskill-program?” som det kommer frem av ...
  • Skjønnhetsidealet i reklame. 

   Ranes, Margrethe; Sliper, Maren; Pedersen, Linnea Bjordal (Bachelor thesis, 2014-10-28)
   Hovedtemaet for denne bacheloroppgaven er skjønnhetsidealet i reklame, og om det har påvirkningskraft på selvbildet til unge kvinner. Målet med oppgaven er å se hvordan unge kvinner blir påvirket av skjønnhetsidealet ...
  • “Smi mens jernet er varmt og motivasjonen på topp” - En studie av digital læring i onboardingprosessen 

   Pedersen, Carina; Aandal, Andrea Svendsen (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   Formålet med bacheloroppgaven er å undersøke hvordan learning management systems (herretter kalt LMS), i dag blir benyttet i fem bedrifter innen varehandel. Fokuset er på årsaken til benyttelse, med vekt på temaet ...
  • Smidig prosjektarbeid og utvikling i Digitaliseringsdirektoratet 

   Andersen, Cathrine Sølvberg; Bø, Idar (Bachelor thesis, 2021)
   Denne studien har som hensikt å undersøke hvordan prosjekter blir gjennomført i henhold til prosjektteori og smidig metodikk. Dette har blitt undersøkt gjennom følgende problemstilling: ● “Hvordan arbeider ...
  • Smisker du? 

   Berner, Marthe; Josefsen, Malin Victoria; Bjørnskau, Ida (Bachelor thesis, 2014-10-08)
   Vår Bacheloroppgave tar for seg fenomenet innsmigrende adferd. Vi undersøkte innsmigrende adferd ut i fra problemstillingen: o Hvilken effekt har innsmigrende adferd for selgere i dag? Ut i fra dette fokuserte vi på to ...
  • Sosiale relasjoner og jobbdebut 

   Hilton, Tor-Kristian; Fredriksen, Andrea Barbara; Maksumic, Azra (Bachelor thesis, 2016-11-09)
   Inn De siste årene har det kommet mye forskning om nettverk kan påvirke din evne til å skaffe deg jobben du ønsker, og klatre opp i karrierestigene. Det viser seg at mange benytter seg av sosiale relasjoner for å finne ...
  • “Spillifisering som HR trend i norske virksomheter” - En eksperimentell studie av læringseffekter ved spillifisering 

   Rud, Anette; Swanberg, Erik; Roen, Maren (Bachelor thesis, 2017-10-06)
   Temaet for denne oppgaven er spillifisering som HR trend for fremtiden og målet med oppgaven er å finne ut om hvordan norske virksomheter kan lære raskere ved å innføre dette i læringsprosessen. Vi hadde en antakelse om ...
  • Statistisk eksperiment på hvordan kjønnet kan påvirke i en rekrutteringsprosess 

   Fjærdbo, Eleonora; Almroth, Marte Peckel; Kivarkis, Patrisya (Bachelor thesis, 2017-10-09)
   Vårt valg av tema og problemstilling har vært likestilling mellom kjønn og om kjønn har en påvirkning på vurderinger man gjør i en rekrutteringsprosess. Vi ønsker å belyse problematikken ved å bruke kvantitativ metode ...
  • Statsråder kommer og går, men embetsverket består : En kvalitativ studie om samarbeidet mellom statsråder og departementsråder. 

   Hansen, Adrian; Pettersdatter, Mille Camilla (Master thesis, 2020-06)
   Denne studien tar for seg samarbeidet mellom statsråder og departementsråder, da disse stillingene er sentrale i den offentlige forvaltningen. I samarbeidet kan det oppstå ulike dilemmaer som partene er nødt til å ta hensyn ...
  • Stjernemerking og strategisk suksess i norsk hotellnæring 

   Aasprong, Rune; Anker-Nilssen, Kate H. (Bachelor thesis, 2012-11-28)
  • Strategisk HR i praksis 

   Røang, Karoline Braseth; Killi, Simon Christoffer (Bachelor thesis, 2015-10-22)
   Denne oppgaven dreier seg om NorgesGruppen, deres HR-funksjon og dagligvarevirksomhet. Med stor markedsandel og oss som lojale kunder, ønsket vi derfor å finne ut om HR jobber strategisk i en stor virksomhet som denne. Vi ...
  • Strategisk HR som en verdiskaper 

   Ysen-Haugen, Mari; Villyn, Victoria; Ødegård, Ina Skarpnord (Bachelor thesis, 2016-11-09)
   Etter turbulente forhold i næringslivet i 1987 begynte HR å engasjere seg i virksomheten hvor funksjonen bestod av et tett samarbeid med ledelsen og leveringen av gode resultater. Med økt konkurranse globalt ble det ...
  • Strategisk HR: Hvordan kan HR lykkes i rollen som strategisk partner? 

   Wold, Espen André; Viksløkken, Anders; Øyvik, Lise-Marie (Bachelor thesis, 2016-11-07)
   Bacheloroppgavens overordnede problemstilling er “hvordan kan HR lykkes i rollen som strategisk partner?”. Temaet er strategisk HR og bakgrunnen for valg av tema er at HR har endret karakter de siste årene, og at det i ...